REGA Anaokulları'na Hoş Geldiniz

REGA Anaokulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, alanında sürekli gelişim ve değişim içerisinde, bilimsel ve teknolojik yenilikler doğrultusunda 25 yıllık okul öncesi eğitimi birikim ve deneyimini eğitim anlayışına yansıtarak geliştirme, alanında öncü kurumlar arasında yer alma, Atatürk ilke ve inkılaplarının özünü benimsemiş aydın nesiller yetişmesi vizyon ve misyonu ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Read More

Yaklaşımımız

REGA Anaokulları eğitim programı bireyin ilgisini, merakını ve farklılıklarını göz önünde bulunduran, oyun temelli, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı bir programdır. Bireylerin erken çocukluk döneminde geçirecekleri gerçek yaşam deneyimlerinin onların geleceklerini şekillendirdiği bilinciyle programımızın temelinde varsayım-sınama metodu yer almaktadır. Bu sebeple programımız bireylere bilgileri doğrudan aktarmaktan çok bireylerin soru sorma, eleştirel düşünme, deneme-yanılma becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Okul ortamımız ve sınıflarımız bu becerilerin geliştirilmesine olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilere sınıflarda sunulan bağımsız çalışma alanları onlara gözlem yapma, varsayımda bulunma, bu varsayımları hayata geçirerek deneme fırsatı sağlamaktadır. Yaratılan bu fırsat sayesinde öğrenciler varsayımlarını deneme sırasında hatalar yapma ve yaptıkları hatalardan çıkarım yapma olanağını elde etmiş olurlar.

Read More

Eğitim Programlarımız

Eğitim Programlarımız aşağıdaki gibidir;

 • ELEP: Erken Okur Yazarlık Programı
 • EDLAP: Deneyimsel ve Gelişimsel Yabancı Dil Programı
 • REGA Math: Erken Çocukluk İçin Matematik Programı
 • REGA Science: Erken Çocukluk İçin Fen Bilimleri Programı
 • REGA Life: Erken Çocukluk İçin Yaşam Deneyimi Programı
 • REGA Think: Erken Çocukluk Dönemi Düşünme Eğitimi
 • REGArts & Kinetics: Erken Çocukluk Sanat ve Spor Programları
 • REGASEM: Erken Çocukluk Sosyal Duygusal Gelişim Programları
 • İlkokula Hazırlık ve Uyum Programı
 • REGA Pedagoji: Rehberlik ve Pedagoji Programı
Read More

Fiziksel Koşullarımız

Fiziksel koşullarımız;
 • Sınıflarımız  temiz, geniş ve aydınlık olup, öğrencilerimizin rahat çalışabilecekleri şekilde döşenmiştir.
 • Sınıflarımız, Bakanlık talimatlarına uygun olarak eğitim araç ve gereçleri ile donatılmıştır.
 • Öğrencilerimizin çalışmaları süresince vücut ergonomilerine uygun, rahat ve huzurlu çalışabilecekleri ortamlar oluşturulmuştur.
Read More

OKULLARIMIZ

REGA Anaokulları olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizi Ataşehir ve Ümraniye şubelerimizde sürdürmekteyiz.

Ataşehir Şube Adres

Ümraniye Şube Adres

Atölyelerimiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Müzik Atölyesi

Doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuvar karışımı bir alandır. Çocuk kil, resim, kolaj, yağlı boya, çamur, ebru, heykel gibi yeni araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenir.

Matematik Atölyesi

Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerini desteklenmesi amaçlanır. Bu atölyeye diğer bir adıyla; “Okuma yazmaya hazırlık çalışması da denilebilir. Bu çalışmaların basitten karmaşığa doğru sıralanması önemlidir.

Sanat Atölyesi

Doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuvar karışımı bir alandır. Çocuk kil, resim, kolaj, yağlı boya, çamur, ebru, heykel gibi yeni araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenir.

Fen ve Doğa Atölyesi

Fen ve doğa çalışmaları çocukların, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara, daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından önemlidir. Çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme imkanı sağlayan özel bir atölyedir.

Günlük Akış

Öğrencilerimizin günlük rutinleri aşağıdaki gibidir;

Full Day Session

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • 8 am - 12 Noon Care
 • 3 Meals a Day
 • Science Classes
 • 2 Educators
Choose plans

$89 m/h

image

Morning Session

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 • 8 am - 12 Noon Care
 • 3 Meals a Day
 • Science Classes
 • 2 Educators
Choose plans

$49 m/h

image
 • 10 Haziran 2023

  2022-2023 Eğitim Senesi Yıl Sonu Etkinliği

 • 12 Haziran 2023

  Yaz Okulu Başlangıç

 • 4 Eylül 2023

  2023-2024 Eğitim Senesi Başlangıç

1

Mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir. Onu inşa etmek gerekir.

Doğan CÜCELOĞLU -

Psikolog - Akademisyen
2

Eğitim, birinin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade, çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesiyle ilerleyen, doğal bir süreçtir.

Maria Montessori -

Bilim İnsanı