Kurumsal Yaklaşımımız

Discover now REGA Anaokulları
REGA Anaokulları

REGA Anaokulları eğitim programı bireyin ilgisini, merakını ve farklılıklarını göz önünde bulunduran, oyun temelli, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı bir programdır. Bireylerin erken çocukluk döneminde geçirecekleri gerçek yaşam deneyimlerinin onların geleceklerini şekillendirdiği bilinciyle programımızın temelinde varsayım-sınama metodu yer almaktadır. Bu sebeple programımız bireylere bilgileri doğrudan aktarmaktan çok bireylerin soru sorma, eleştirel düşünme, deneme-yanılma becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Daha Fazla

OKULLARIMIZ

REGA Anaokulları olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizi Ataşehir ve Ümraniye şubelerimizde sürdürmekteyiz.

Ataşehir Şube Adres

Ümraniye Şube Adres

Atölyelerimiz

Müzik, matematik, sanat, fen ve doğa atölyelerimizde çocuklarımızın sosyal-duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici uygulamalar – etkinlikler yapılmaktadır. Çocuklarımızın kendini ifade etme, duygularını tanımalarına yardımcı olur, hayatı deneyimleme ve keşfetmelerini sağlar.

Müzik Atölyesi

Çocuğun ritmik duygularını geliştirme, orkestranın bir parçası olma, el-göz koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar sağlaması amaçlanır. Bunun yanı sıra çocukların oyun ve müzik aracılığıyla keyifli zaman geçirmelerine olanak tanır.

Matematik Atölyesi

Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerini desteklenmesi amaçlanır. Bu atölyeye diğer bir adıyla; “Okuma yazmaya hazırlık çalışması da denilebilir. Bu çalışmaların basitten karmaşığa doğru sıralanması önemlidir.

Sanat Atölyesi

Doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuvar karışımı bir alandır. Çocuk kil, resim, kolaj, yağlı boya, çamur, ebru, heykel gibi yeni araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenir.

Fen ve Doğa Atölyesi

Fen ve doğa çalışmaları çocukların, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara, daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından önemlidir. Çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme imkanı sağlayan özel bir atölyedir.

  • 10 Haziran 2023

    2022-2023 Eğitim Senesi Yıl Sonu Etkinliği

  • 12 Haziran 2023

    Yaz Okulu Başlangıç

  • 4 Eylül 2023

    2023-2024 Eğitim Senesi Başlangıç

1

Mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir. Onu inşa etmek gerekir.

Doğan CÜCELOĞLU -

Psikolog - Akademisyen
2

Eğitim, birinin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade, çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesiyle ilerleyen, doğal bir süreçtir.

Maria Montessori -

Bilim İnsanı

Eğitim Programlarımız

Saygın üniversitelerdeki akademisyenler tarafından hazırlanan Özel REGA Anaokulları programları ve öğrenme ortamları, çocukları mutlu bir öğrenme serüveninde buluşturmaktadır.